اخبار برگزیده

گیاهان دارویی مفید درسنگ کلیه

 

گیاهان دارویی مفید درسنگ کلیه

سنگ کلیه ، قطعه ای از مواد جامد است که در داخل کلیه ها سوای از مواد درون ادرار تشکیلمی شود.سنگهای بزرگ ممکن استدر حالب ، مثانه، یا پیشابراه گیر کنند. همین عامل می تواند سببانسداد و جلوگیری از خروج ادرار شود. شایعترین فرم آنها حاوی کلسیم می باشد. در بسیاری از افراد کلیه ها قادر به شستن کلسیماضافی در ادرار هستند اما در بعضی دیگر کلسیم در داخل کلیه ها رسوب می کند.سپس این کلسیم همراه با سایر ترکیبات مخلوط شده و سنگ ها را ایجاد می کند.سنگهای استروویتی که ثانویه به بعضی عفونتهای ادراری ایجاد می شوند.

 

سنگ کلیه ، قطعه ای از مواد جامد است که در داخل کلیه ها سوای از مواد درون ادرار تشکیلمی شود.سنگهای بزرگ ممکن استدر حالب ، مثانه، یا پیشابراه گیر کنند. همین عامل می تواند سببانسداد و جلوگیری از خروج ادرار شود. شایعترین فرم آنها حاوی کلسیم می باشد. در بسیاری از افراد کلیه ها قادر به شستن کلسیماضافی در ادرار هستند اما در بعضی دیگر کلسیم در داخل کلیه ها رسوب می کند.سپس این کلسیم همراه با سایر ترکیبات مخلوط شده و سنگ ها را ایجاد می کند.سنگهای استروویتی که ثانویه به بعضی عفونتهای ادراری ایجاد می شوند.

 

 

برای مشاهده بقیه مطالب روی ادامه مطلب یا عنوان اصلی مطلب کلیک کنید 

این مطالب متعلق به وبلاگ پایش با آدرس ذکر شده در پایین می باشد.اگر آدرس سایتی که این مطالب را در آن مطالعه می کنید با آدرس ذکر شده در پایین متفاوت است ، بر روی آدرس زیر کلیک کنید تا وارد سایت و وبلاگ اصلی و صاحب مطالب شوید

آدرس سایت و وبلاگ صاحب مطالب :

 www.payesh.rozblog.com

 


 


پایش

گیاهان دارویی مفید درسنگ کلیه

گیاهان دارویی مفید درسنگ کلیه

گیاهان دارویی مفید درسنگ کلیه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها